Schoolzones
Wat doe jij
Wat houdt het in
Scholen Helmond
Wat doe jij
Mail

STARTPAGINA

WAT DOE JIJ?

WAT HOUDT HET IN?

VOORBEELDEN

PROCES

SCHOLEN HELMOND

Verkeersonveilige situaties rondom scholen

Iedereen kent het wel. Het is bijna half negen in de ochtend en de kinderen moeten op tijd naar school. Het gaat vaak al gauw om een paar honderd kinderen die, al dan niet met hun ouders, ongeveer tegelijk bij school arriveren. De één gaat lopend naar school, de ander met de fiets en weer een ander pakt bijvoorbeeld de auto. Vaak is echter de ruimte rondom de school niet ingericht voor zo'n grote toestroom van verkeer.


Hierdoor worden auto's op het trottoir geparkeerd, of in smalle straten langs de rijbaan. Fietsers manoeuvreren zich massaal tussen het autoverkeer en veel ouders stallen de fiets vaak (kort) op het trottoir rondom het schoolplein. Voetgangers proberen zoveel mogelijk de obstakels te omzeilen en veilig de overkant van de straat te bereiken.


Behalve het verkeer naar school hebben we natuurlijk ook het woon-werk verkeer dat van dezelfde straten gebruik maakt. En het wil nog wel eens zo zijn dat we net wat te laat van huis vertrekken, waardoor we onderweg net wat harder rijden om op tijd op werk te komen.


Gevolg is een verkeersonveilige situatie rondom de school. Temeer omdat de (jonge) schoolkinderen nog niet altijd de gevaren van de weg kennen en bijvoorbeeld impulsief de straat op kunnen lopen. Al met al onwenselijk situaties waar iedereen wel van doordrongen is, maar helaas constateren we vaak wel het probleem maar zien we niet de oplossing. Begin bij jezelf, wat kan jij bijdragen aan een verkeersveilige schoolzone?

Een veilige schoolzone bereiken we alleen door samen te werken.

Stel je eens voor dat iedereen die op korte afstand van de school woont elke dag te voet of met de fiets naar school zou gaan. Stel je eens voor dat fietsen op de daarvoor aangewezen plaatsen worden gestald. Stel je eens voor dat de mensen die zijn aangewezen op de auto, deze netjes zouden parkeren en niet pal voor de deur van de school, waar het toch al zo druk is. Stel je eens voor dat degene die door de straat rijden, bij aanvang en einde van de schooltijden, stapvoets zouden rijden. Wat een verschil zou dat maken met de alledaagse praktijk. De meeste knelpunten zouden dan in één keer zijn opgelost. En het kan, maar we zullen allemaal een steentje moeten bijdragen.


Aanvullend op gedragsaanpassingen kunnen scholen en wegbeheerders (veelal gemeenten) infrastructurele aanpassingen doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan duidelijke parkeer- en stallingsvoorzieningen, creëer een logische toegang naar de school en zorg voor een duidelijke verkeerssituatie. De wegbeheerder kan schoolzones zichtbaar maken op straat, door een bijvoorbeeld een combinatie van markering en borden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de noodzakelijke en structurele communicatie om het belang van veilige schoolzones onder de aandacht te brengen en te houden.


Een schoolzone is meer dan alleen verkeersveilige schoolomgeving, lees snel meer op "wat houdt het in?".

SCHOOLZONES

Wat doe jij voor een veilige schoolomgeving?

Informatiepagina over schoolzones / schoolomgevingen

                                           Wil je deze informatie delen met anderen, of opslaan in één bestand, neem dan contact op via de mail voor de PDF-versie.